Регламент роботи ради

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ЧИНАДІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

 


РОЗДІЛ І. Загальні положення

Селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє собою спільні інтереси територіальних громад селищної ради у межах повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами, а також інших повноважень наданих законом.

ст. І Порядок діяльності ради, її органів визначається Конституцію України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні “Про статус депутатів місцевих рад”.

ст. 2 Регламент селищної ради є нормативним актом, який передбачає скликання сесії, підготовка та розгляд питань, приймання рішень ради, а також порядок роботи сесії.

ст. 3 Селищна рада може утворити тимчасові контрольні комісії у відповідності ст. 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

                                РОЗДІЛ ІІ. Сесія селищної ради

ст. 4 Селищна рада проводить свою роботу сесійно відповідно до ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 ст. 5. Засідання селищної ради розпочинається о 1500 годині.

Селищна рада може встановити інший порядок роботи.

Першу сесію селищної ради скликає і веде голова селищної територіальної виборчої комісії не пізніше як через місяць після обрання ради.

ст. 6 Наступні сесії селищної ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

ст. 7 Сесія селищної ради може бути скликана за пропозицією

однієї третини депутатів від загального складу.

ст. 8 Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні

бере участь більше половини депутатів від загальної кількості.

РОЗДІЛ ІІІ. Порядок денний сесії

ст. 9 Пропозиції щодо кожного питання, яке планується включити до порядку денного сесії подаються за 10 днів до сесії супровідною запискою та проектом рішення.

ст. 10 Рішення береться за основу.

 РОЗДІЛ IV. Засідання селищної ради

 ст. 11 Засідання селищної ради веде і відкриває селищний голова або його заступник чи депутат в разі його відсутності.

ст. 12 На засідання селищної ради можуть бути присутні народні депутати України, депутати обласної ради та районної ради.

При необхідності на засідання ради запрошуються керівники виробничих підприємств, організацій та установ, працівники відділу внутрішніх справ.

РОЗДІЛ V. Прийняття рішень

ст. 13 Рада в межах своїх повноважень приймає рішення після їх обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. Рішення може прийматися без обговорення, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

ст. 14 Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу.

ст. 15 Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

ст. 16 Рішення ради, ії виконавчого комітету, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів іхної невідповідності конституції або законам України визнається незаконним в судовому порядку.

РОЗДІЛ VI. Порядок надання слова

ст. 17 Час, який надається для доповідача визначається селищною радою за проханням доповідача.

Для співдоповіді надається до 10 хвилин.

Виступаючим                           до 5 хвилин.

Для пропозиції і довідок      до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий може продовжити тривалість виступів зі згодою депутатів.

ст. 18 Селищна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань та відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова.

 РОЗДІЛ VII. Дисципліна та етика пленарних засідань

ст. 19 На засіданнях селищної ради оратор не повинен вживати образливі слова та висловлювання, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданнях має право попередити оратора про недопустимість таких висловлювань і закликів та припинити виступ, а в разі повторного порушення позбавити його права виступу на даному засіданні.

 ст. 20 Під час засідання селищної ради депутати НЕ ПОВИННІ заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладення або прийняттю виступу.

РОЗДІЛ УІІІ. Протокол

ст. 21 Засідання селищної ради протоколюється. Протокол засідань селищної ради підписує головуючий. У протоколі зазначається дата проведення, кількість присутніх, запрошених, питання порядку денного винесеного на розгляд, всі винесені на голосування питання, повні результати голосування і прийняття.

РОЗДІЛ ІХ. Депутат селищної ради

ст. 22 Повноваження депутата ради починається з моменту офіційного оголошення селищною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів. Повноваження депутатів можуть бути припинені достроково у випадках передбачених законом.

ст. 23 На час сесії, засідань виконкому чи постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень, інших передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання службових та виборчих обов ‘язків з відшкодуванням середнього заробітку за місцем роботи.

ст. 24 У разі пропуску депутатом без поважних причин засідань протягом року більше половини пленарних засідань ради або постійних комісій, не виконання ним доручення ради, рада може звертатись до виборців з пропозицією про відкликання депутата у встановленому законом порядку.

 ст. 25 Пропозиції та зауваження депутата на сесії розглядаються радою або виконавчим комітетом чи постійними комісіями в строки встановлені законом.

ст. 26 Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційнимидокументами ради та її виконавчого комітету.

 РОЗДІЛ Х. Постійні комісії

 ст. 27 Постійні комісії є органами ради з числа її депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготовка питань, які належать до її відання. За рішеннями ради голосування про обрання комісії може проводиться в цілому по складу комісії або по кожній кандидатурі окремо.

Протягом строку повноважень рада може утворити нові комісії, реорганізувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратися до складу однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших постійних комісій.

ст. 28 Постійні комісії у питаннях, що належать до відання та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств та організацій необхідні матеріали та документи.

ст. 29 Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду підприємств та організацій. Висновки та рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального їх складу, підписуються головою комісії в разі його відсутності заступником чи секретарем.

ст. 30 Постійні комісії є підзвітні раді та відповідальні перед нею.

ст. 31 Селищна рада утворює такі комісії:

  1. З питань економічних реформ, бюджету, фінансів.
  2. З питань законності та правопорядку.
  3. З питань земельних відносин, архітектури, будівництва та розвитку населених пунктів.
  4. З питань молоді, спорту та соціального захисту населення.
  5. З питань охорони природи та навколишнього середовища та ЖКГ

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 × one =